Inovácie v materiáloch

Naše poznanie materiálov ako odborníkov na odlievanie je súčasťou našej DNA. Naše technologické výzvy vedú k vývoju materiálov a následne našich návrhov.

Od materiálov požadujeme viac

Sme odborníkmi na metalurgiu a návrh a výrobu bezpečnostných komponentov. Ponúkame ľahšie riešenia a zlepšenú funkčnosť výrobkov za základe charakteristických vlastností materiálu.

Premýšľanie o funkčnosti, procesoch, životnosti výrobkov, recyklovateľnosti a udržateľnej spotrebe surovín je kľúčom k nášmu programu vývoja materiálov

Materiály budúcnosti

Materiál vyvíjame v súzvuku s výrobkom a technológiou smerom k náročnejším aplikáciám. Vzhľadom na naše skúsenosti ako výrobcovia kovových komponentov zameriavame naše inovačné aktivity na liatinu a hliník a výskum tiež smerujeme do ďalších materiálov.

Hlavné projekty

  • Ederalsi: hliníkové zliatiny
  • Edercast: vysokovýkonné železné zliatiny
  • elezné zliatiny s nízkou hustotou
  • Aluminium+: vysokovýkonné hliníkové zliatiny

Inovácie zamerané na zabezpečenie


Znižovaní hmotnosti


Zlepšené vlastnosti proti opotrebeniu


Zlepšené mechanické vlastnosti

 
 

 

Recyklovateľnosť materiálov vnímame ako spôsob na minimalizovanie dôsledkov našich činností na životné prostredie. Sme zaviazaní voči projektom, ktoré nám pomáhajú získavať vysokovýkonné zliatiny ich opätovným použitím.

Hlavné projekty

  • Okruh

Inovácie zamerané na zabezpečenie flexibility v:


Náklady na ekologickejšie


výrobky

 

Edercast: vysokovýkonné železné zliatiny

Náš sortiment zliatin EDERCAST je určený pre aplikácie s veľkým zaťažením. Ich zlepšené mechanické vlastnosti umožňujú navrhovať ľahšie komponenty.

Výrobok, materiál a technológia integrované do robustného konkurencieschopného riešenia.