Továreň budúcnosti

Odborníci v oblasti technológie s komplexnou víziou celého hodnotového reťazca, ktorí sú v dostatočnom predstihu budúcich výziev automobilového odvetvia.

Technologický rozvoj s komplexnou víziou celého hodnotového reťazca

Pre Fagor Ederlan je prvoradé uspokojovanie potrieb zákazníka. Vysoká spoľahlivosť a efektívnosť výroby v našich výrobných závodoch spolu s optimálnou technológiou pre špecializovanú výrobu každého komponentu sú kľúčovými prvkami nášho technologického inovačného programu.

Pre návrh našej inteligentnej továrne sú rozhodujúcimi prvkami maximalizovanie kvality, zvyšovanie účinnosti a optimalizovanie zdrojov a spotreby

Technologické inovácie a vývoj procesov

Náš inovačný a rozvojový program sa zameriava na hľadanie najlepšieho a technologicky najúčinnejšieho reagovania s najvyššou kvalitou a spoľahlivosťou.

Pracujeme vyčerpávajúcim a simultánnym spôsobom, ktorý nám umožňuje začleniť výrobok, proces a materiál do nášho technologického modelu.

Vývoj

  • Návrh a overovanie výrobku
  • Návrh a overovanie procesu
  • Návrh a overovanie nástrojov a formy

Inovácie zamerané na zabezpečenie:


flexibility


účinnosti kvalite


spoľahlivosti


 

 

Industry 4.0

Vykonávame výskum a vývoj špecifických projektov Industry 4.0, ktoré sú zamerané na zvyšovanie účinnosti a konkurencieschopnosti našich výrobných závodov a technologických procesov.

Usilujeme sa o dokonalosť v kvalite, zvýšenú účinnosť procesov a optimalizovanú spotrebu. Súčasne pracujem na skracovaní času uvedenia výrobkov na trh tým, že návrh hodnoty prispôsobujeme potrebám našich zákazníkov.

Všetko toto sa zakladá na účinnom a flexibilnom výrobnom modeli zameranom na ľudí, aby bol ešte inteligentnejší.