Edertek Technology Centre

Inovácie v našom hlavnom spôsobe riešenia výziev v odvetví. Edertek Technology centre spoločnosti Fagor Ederlan transformuje nápady do nových výrobkov, materiálov a pokročilých procesov.

Predvídanie, kľúč k inovačnému modelu

V Edertek možno cítiť a dotýkať sa inovácií. Nápady meníme na inovačné riešenia za základe našich skúseností a poznania spôsobu, akým výrobok funguje.

Predvídame technológiu, ktorá sprevádza našich zákazníkov prostredníctvom kľúčových aspektov komponentov. Náš výskumný tím rieši hlavné problémy výrobkov a technológie. Ako vedúci hráči sme vypracovali priekopnícky inovačný program, ktorý sa zameriava na rozširovanie našich technológií, znižovanie hmotnosti, elektrifikáciu a Industry 4.0.

Výskum zameraný na ponuku ľahších, výkonnejších a konkurenčných výrobkov.

Hlavné oblasti znalostí

+EKO +NÍZKA HMOTNOSŤ +VÝKON
Návrh výrobku
TOVÁREŇ BUDÚCNOSTI
Technológia a procesy
SME ODBORNÍCI
Materiály a ich spracovanie

Vysoká schopnosť prenosu: žiadna medzera medzi výskumom a vývojom a výrobnými závodmi

Naše zariadenia, ktoré sú venované výlučne nášmu inovačnému programu, spoľahlivo pretvárajú prostredie rovnako ako hromadná výroba, preto vývoj možno preniesť priamo do našich výrobných závodov.

  • Rozšírená inovačná jednotka s najmodernejšími zariadeniami HPDC, LPDC, gravitačným podávaním, obrábaním a zlievárňami
  • Overovanie a skúšky
  • Laboratórium materiálovej vedy

Inovácia: náš spôsob robenia vecí

MÁME ZAREGISTROVANÝCH
12
patentov a úžitkových vzorov.
TALENTY
420
ľudí Vo výskume a inžinierstve
ZVEREJNILI SME
30
publikácií a dokumentov
PROJEKTY
22
vypracované v posledných 3 rokoch
VOĽNÁ INOVÁCIA
30
technologických stredísk a vysokých škôl, s ktorými spolupracujeme.

Otvorená inovácia v spolupráci

Náš záväzok voči znalostiam a inovačnému modelu v spolupráci poskytuje základ pre našu výskumnú prácu. Úzko spolupracujeme s konštruktérmi našich zákazníkov pri zdieľaní výziev a úsilia na technologickú transformáciu automobilového priemyslu. Združenia s technologickými strediskami, vysokými školami a partnermi nám umožňujú vyvíjať inovačné riešenia a kolektívnu inteligenciu posúvať smerom k mobilite budúcnosti.

IKERLAN

Spojenec pre vedecko-technickú excelentnosť.

TECHNOLOGICKÉ ZDRUŽENIE TECNALIA

Spojenec pre aplikované inovácie.

Mondragon Unibertsitatea

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Akademický a výskumný spojenec.

Vzdelávanie budúcich technológov

Ako združenie dôverujeme v ľudský aspekt našej organizácie. Veríme, že ľudia a talenty, ktoré poskytujú, tvorí základ budovania našej budúcnosti a tiež priemyslu. Aktívne pracujeme so vzdelávacími strediskami a vysokými školami na podpore prenosu vedomostí do priemyslu.

Doktoranti

DUÁLNE vzdelávanie

Prax a projekty

Náš systém manažérstva

Inovovanie je základom pôsobenia Skupiny Fagor Ederlan. Pre nás je zabezpečenie toho, aby náš inovačný systém a proces boli úspešné a dosahovali najlepšie výsledky, kľúčovým rozlišujúcim faktorom. Z toho dôvodu kontrolujeme a certifikujeme náš systém manažérstva podľa najvyšších štandardov sektora a prostredníctvom systému R-D-i, ktorému bolo udelený certifikát UNE 166002. Prevencia nehôd a bezpečnosť pri práci sú prioritou v Skupine Fagor Ederlan v Edertek, a nikdy to nemôže byť inak. Edertek je držiteľom certifikátu ISO 45001:2018, Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci.

IUvedomujeme si dôležitosť bezpečnosti informácií a našich systémov ICT. Tretia strana preverovala náš Systém riadenia bezpečnosti informácií a zistila, že vyhovuje štandardu VDA ISA, ktorý požaduje združenie ENX-TISAX.

UNE 166002
Certifikácia inovačných systémov I+D+i


 
ISO 45001:2018
Certifikát, ktorý zaručuje, aby Systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyhovoval stanoveným požiadavkám.

 

TISAX
VDA-ISA
Certifikát o bezpečnosti informácií.