Spolupráca a hodnoty

Sme združenie, hlavný prvok našej organizácie, s hodnotami, ktoré preberajú angažovaní ľudia, ktorí rastú a slobodne prispievajú k tvorbe jedinečného, podporného, udržateľného a transformačného projektu, ktorý generuje hodnotné výrobky pre celostvetový trh.

Manos abrazando un árbol

Hlboko zakorenená kultúra rovnostárstva

Naša spoločnosť sa zakladá na ľuďoch a spolupráci, čo sú kľúčové prvky nášho projektu. Ako združenie sme nezávislí a samosprávni. Kapitál je prostriedok, avšak práca, udržateľnosť a spoločenská transformácia sú konečné ciele. Náš model sa zakladá na:

  • podnikaní, posune spoločnosti smerom k inováciám a väčším hodnotám.
  • ľuďoch, v centre, ktorí sú hlavnými oporami identity a poslania nášho projektu.
  • prostredí , pre podporné a udržateľné spoločenstvo.

Model samosprávy používame na základe demokratických princípov. Všetci pracujeme spolu bok po boku, sme nápomocní a angažovaní - to sú dve hodnoty, ktoré od prvého dňa založenia spoločnosti Fagor Ederlan určujú, kto sme.

Mikel Uribetxeberria
Mikel Uribetxeberria
Prezident Fagor Ederlan S.Coop.

Hodnoty, ktoré určujú, kto sme a motivujú naše činnosti

Sebestačný
... Ako vlastníci nášho projektu máme dlhodobý záväzok. Prispôsobujeme sa, aby sme vydali to najlepšie zo seba a plnili náročné ciele.
Spoločná
... Každý z členov zodpovedná svojou účasťou a angažovanosťou v demokratickom rozhodovaní Združenia za budúcnosť Fagor Ederlan.
Vzájomná
... vo vedomostiach, zdrojoch, ľuďoch a kultúre. Podpora vzťahov medzi združeniami (Fagor Group a Mondragón Corporation) spolu environmentálnou stratégiou predstavuje našu silu.
Zodpovedná solidarita
...ako spoločná povinnosť zdieľaná v rámci celej spoločnosti od koncepcie rozdeľovania bohatstva po deľbu práce.
Sociálna transform
sú zamerané na posilňovanie našej kultúry, sociálne zapojenie, zodpovedné využívanie a udržateľný rozvoj.

Fagor, naše začiatky

V roku 1964 vznikla spoločnosť Ularco, neskôr sa premenovala na Fagor, regionálna kooperatívna, skupina s cieľom integrovať miestne združenia a poskytovať im podporu. Spoločnosť Fagor skladajúca sa z 8 združení (Fagor Industrial, Copreci, Fagor Electrónica, Fagor Ederlan, Fagor Arrasate, Fagor Automation, Mondragon Assembly a Galbaian) odvtedy udržiava nažive ducha transformácie od začiatku tohto projektu spolupráce

Fagor je o zdieľaní prostredníctvom kultúry, vzájomnej spolupráce a sociálnej transformácie, čo nám umožňuje rásť a zlepšovať sa ako združenie.

Sme súčasťou Mondragón Corporation

Mondragón Corporation je najväčšia kooperatívna skupina na svete a Fagor Ederlan je jej súčasťou. S ročným obratom 11 608 milión eur a ústredím v Baskickom kraji je synonymom solventnosti, internacionálnosti, novátorstva a znalostí.

11,608
milióny €
Ročný obrat
406
NOVÝCH ZAMESTNANCOV
a 81 507 osôb v našich združeniach
Predaje vo Viac ako
150
KRAJINÁCH
rozsiahla medzinárodná prítomnosť
14
CENTRÁ
pre výskum a vývoj a viac ako 2 189 výskumníkov

Firma sa skladá zo 4 skupín, z ktorých každá zahŕňa podobné obchodné aktivity: finančné účtovníctvo, priemysel, distribúcia a veda. Fagor Ederlan je z hľadiska počtu zamestnancov najvýznamnejším združením v rámci priemyselnej skupiny Mondragón, ktorá tvorí súčasť divízie Automotive.

Logo Mondragón