História

Fagor Ederlan sa môže pochváliť históriou vyznačenou míľnikmi, kde ľudia vybudovali cestu, ktorá nás vedie do popredia v odvetví. Táto cesta otvorila nové inovačné oblasti; výzvy, ktoré chceme prijať s výhľadom do budúcnosti.

Od sna byť svetovým lídrom vo výrobe komponentov Chassis a Powertrain

V roku 1963 spojilo 60 nebojácnych jednotlivcov svoje odhodlanie a rozhodnutie vytvoriť malé združenie. O 50 rokov neskôr sa spoločnosť Fagor Ederlan stala svetovým lídrom vo výrobe komponentov pre automobilový priemysel s podnikateľským projektom založenom na kľúčových princípoch sociálnej, hospodárskej a environmentálnej udržateľnosti.

Som tým, čím boli oni

FagorEderlan S.Coop., centrálna os spoločnosti, sa rozšírila zo 60 na takmer 2 000 pracovníkov-vlastníkov, vďaka čomu sme najväčším združením v rámci skupiny Fagor Group, a s najväčším počtom členov v rámci priemyselnej skupiny Mondragon Corporation.

Higinio Etxabe

"Dnešným pracovníkom by som chcel povedať, aby prevzali iniciatívu, ale predovšetkým aby mali radosť z práce"

Higinio Etxabe
1963-1965
76. člen
Isabel Etxaniz

"Bola to mimoriadne náročná doba, nie len miestny rast, ale tiež globalizácia, podniknutie prvého kroku v Brazílii v roku 2000"

Isabel Etxaniz
1965-1990
1563. člen
Fidel Amozarrain

"Vtedy začala spolupráca prevádzok, ako napríklad Tafalla alebo Usurbil, bola výzva a niečo, na čo sme veľmi hrdí"

Fidel Amozarrain
1990-2005
1329. člen
Juan Mª Palencia

"Fagor Ederlan neustále preberá veľké výzvy. Povedal Gorroñogoitia z Ederlan - nie je to atraktívny ani krásny projekt, je to mohutný a odolný projekt. To je Ederlan!"

Juan Mª Palencia
2005-2019
1344. člen
1963 - 1966
Años 1963 - 1966
Spoločnosť Fagor Ederlan vznikla v období rokov

V Eskoriatza (Baskický región v Španielsku) sa dňa 28. Júna 1963 spojili tri malé prevádzky podporované sociálnym záväzkom a túžbou urobiť niečo iné a v roku 1966 vytvorili družstevnú spoločnosť Comet, ktorá bola neskôr premenovaná na Ederlan S. Coop.

Vzhľadom na špecializáciu vo výrobe odlievaných a vstrekovaných výrobkov boli vykonané prvé kroky na priemyselnej trajektórii smerom k automobilovému odvetviu.

Años 1963 - 1966
1966 - 1990
Años 1966 - 1990
Reagovanie na požiadavky trhu

Spoločnosť Ederlan sa v priebehu rokov rozrástla a prenikala na trhy. Do jej návrhu hodnoty je zahrnuté obrábanie a zabezpečila svoje prvé medzinárodné predaje. Toto sú roky konsolidácie a zaujatia pozície dodávateľa komponentov poprednej značky.

Skupina Fagor Group bola vytvorená v roku 1987 a do tejto skupiny je začlenená Ederlan S. Coop spolu s 3 ďalšími združeniami (Ulgor, Arrasate, a Copreci), ktorá odvtedy nesie názov Fagor Ederlan.

Años 1966 - 1990
1990 - 2005
Años 1990 - 2005
Internacionalizmus dostal zelenú

Fagor Ederlan bolo od samého začiatku jasné, že musí začleniť technológiu na vysokej úrovni a k svojmu podnikaniu pridať hodnotu. Do tejto skupiny sú začlenené združenia Amat (1993, Baskický kraj, Španielsko) a Impreci (1995, Baskický kraj, Španielsko).

Obdobie rokov 1990 bolo plné výziev a investícií do nových výrobných závodov a montážnych liniek, ktoré poskytovali väčšiu pridanú hodnotu. Začlenené boli FIT Automoción (1996-99, Baskický kraj, Španielsko) a Fagor Ederlan Borja (1999, Aragon, Španielsko).

Združenie je pripravené na začatie svojej medzinárodnej cesty s prvou zastávkou v Južnej Amerike. Skupina uvítala v roku 2003 svoju prvú zlieváreň a výrobný závod v Extrema (Minas Gerais), Fagor Ederlan Brasileira.

Años 1990 - 2005
2005 - 2013
Años 2005 - 2013
Globálne urýchlenie a inovácie

Internacionalizácia je nezastaviteľná. Jej nové závody v Európe, Južnej Amerike a Ázii zabezpečujú štyri hlavné technológie výroby komponentov. Vytvorenie závodov Fagor Ederlan Slovensko (2006, Slovensko, Európa) a Fagor Ederlan Kunshan (2010, Čína, Ázia).

Technologické zväzy v USA a Kórei umožňujú ešte pohotovejšiu reakciu na požiadavky zákazníkov kdekoľvek na svete.

Obdobie rokov 2004 až 2006 predstavuje dôležité sociálne výzvy. VL Usurbil, FIT Automoción a VL Tafalla sa stali združeniami. Viac ako 1 500 členov predstavuje odlišný krok vpred v projekte sociálneho podnikania.

Fagor Ederlan urobila v roku 2008 skok do budúcnosti otvorením Technologického centra v Edertek v spolupráci s ďalšími spoločnosťami z divízie Automotove Mondragón Corporation. Toto je obdobie, počas ktorého spoločnosť skonsolidovala svoje vodcovstvo, a stáva sa uprednostňovaným partnerom hlavnými výrobcami v automobilovom odvetví.

Años 2005 - 2013
2013 - 2019
Años 2013 - 2019
Technologickí lídri

V roku 2014 bol schválený podnikateľský projekt Fagor EDERLAN Taldea.

Záväzok voči inováciám je posilnený. Nové výrobné závody sú otvorené v Mexiku (GIS Ederlan) a v Európe (ABLP Bergara), ktoré používajú technológie a procesy zamerané na výrobu ľahkých hliníkových komponentov.

To zvyšuje jej kapacitu a technologický návrh, ktoré sú prispôsobené na rýchly rozvoj automobilového odvetvia. Kľúčom k nášmu úspechu sú odbornosť v spôsobe fungovania vyrobených komponentov a interakcia medzi materiálmi a technológiami použitými na ich výrobu.

Projekt sociálnej transformácie Fagor Ederlan posilňuje naša environmentálna stratégia, ktorá je oporou nášho udržateľného rozvoja podnikania.

Años 2013 - 2019

Ďalšie výhľady do budúcnosti v spoločnosti Fagor Ederlan

  • Ako bude vyzerať združenie a jeho kritériá transformácie v budúcnosti?
  • Aké budú komponenty v budúcnosti z hľadiska výkonu a funkčnej komplexnosti?
  • Ako bude spoločnosť Fagor Ederlan vyzerať o dvadsať rokov z hľadiska štruktúry, technológií a procesov?
  • Akí budeme a aké profesionálne profily budú potrebné?

Tieto a ďalšie otázky neustále motivujú spoločnosť Fagor Ederlan na plánovanie budúcnosti do nadchádzajúcich 50 rokov.