Fagor Ederlan Slovensko

Odborníci na vstrekovanie hliníka a obrábanie

Vstrekovanie hliníka pod vysokým tlakom na odlievanie vnútorných komponentov spaľovacích komôr a elektrických komponentov Powertrain. Toto je jedna zo 3 zlievární na vstrekovanie hliníka Fagor Ederlan na svete.

Inyección de Aluminio Alta presión Fagor Ederlan Slovensko
Inyección de Aluminio Alta presión Fagor Ederlan Slovensko
Inyección de Aluminio Alta presión Fagor Ederlan Slovensko
Inyección de Aluminio Alta presión Fagor Ederlan Slovensko
Inyección de Aluminio Alta presión Fagor Ederlan Slovensko
Inyección de Aluminio Alta presión Fagor Ederlan Slovensko
 
 
 

Kontakt

Priemyselná, 12

965 63 Ziar Nad Hronom

ESLOVAQUIA

EURÓPA
Slovensko

Výrobky

Automobilový priemysel

Technológia

  • Vstrekovanie hliníka pod vysokým tlakom (HPDC)
  • Obrábanie a montáž

Osvedčenia


 
ISO 14001
Osvedčenie, ktoré schvaľuje vedenie výrobného závodu pre oblasť environmentálneho manažmentu.
IATF 16949
Osvedčenie, ktoré schvaľuje kvalitu návrhu, vývoj a výrobu Chassis, Powertrain a konštrukčných prvkov pre automobilové odvetvie.
OHSAS 18001
Osvedčenie, ktoré zaručuje, že systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyhovuje špecifikovaným požiadavkám.

Dokumentácia

Názov dokumentu akčné
Zníženie energetickej náročnosti budovy súpisné číslo 915 spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Projekt SIEA
Projekt zníženie emisií
OHSAS 18001 Certifikát - Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
ISO 14001 Certifikát - Systém manažérstva prostredie
IATF 16949 Certifikát - Systém manažérstva kvality