Podporujeme našu kultúru

Sme hrdí na to, čo sme Pomáhame podporovať Baskickú kultúru a štandardizáciu baskického jazyka tak na pracoviskách, ako aj miestne.

Práca s baskickým jazykom a v prospech neho

Pre baskický jazyk, ktorý je najstarší v Európe, máme trvalý záväzok a snažíme sa zabezpečiť, aby sa tento jazyk mohol používať vo všetkých sociálnych a obchodných vzťahoch.

Podpora používania baskického jazyka je súčasťou nášho strategického plánu povzbudzovať jeho učenie a vytvárať príležitosti na jeho používanie.

Vedomosti

Poskytujeme zdroje na zabezpečenie toho, aby sa pracovníci-vlastníci mohli učiť baskický jazyk a zvyšovať si svoju úroveň.

Porozumenie je kľúčom k zabezpečeniu jeho šíreniu v rámci organizácie.

Presnosť

V pracovnom prostredí povzbudzujeme použivanie baskického jazyka dvoma spôsobmi:

  • Poskytovanie exkluzivity niektorým jazykovým funkciám.
  • Povzbudzovanie plánov na zlepšovanie na základe spoločnej zodpovednosti voči tomuto projektu.

Tí z nás, ktorí pracujú v Fagor Ederlan, sa vidia ako jeden z najlepších pomocníkov pre tento jazyk väčšiny.

Od slov k činom

130
študentov
35 v strediskách baskického 94 tried v Fagor Ederlan
109
pracovníkov
sa aktívne zúčastňuje vo výboroch na ďalšie používanie baskického jazyka.
277K
EUR
investovaných Každý rok

Osvedčenia

Sme si vedomí dôležitosti poskytovania externého overenia, aby sme mohli napredovať a zlepšovať sa. Od roku 2013 máme externý Bikain hodnotenie celého nášho procesu s cieľom identifikovať najdôležitejšie oblasti na zlepšenie a poučiť sa z nových skúseností.