O nás

Fagor Ederlan je svetovým lídrom vo výrobe komponentov Chassis a Powertrain pre automobilové odvetvie. Naša výhľadová stratégia sa zakladá na inovácii, technologickom rozvoji a našich hodnotách ako združenie, ktoré je zaviazané k ochrane životného prostredia, čo nás robí jedinečnými a odlišnými.

Coche deportivo
Ako odborníci v celom hodnotovom reťazci ponúkame najlepšie výrobky a riešenia v rôznych technológiách a materiáloch.

Technológia a talent na dosahovanie vynikajúcich odborných znalostí

Viac ako 3 500 ľudí vytvára náš projekt a skutočnosť. Talent, technologické možnosti a neustály záväzok k inováciám nám umožňujú prispôsobiť náš sortiment komponentov ľahkým a priemyselným vozidlám a to tak z hľadiska Chassis a Powertrain, elektrického komponentov Powertrain, ako aj konštrukcie.

Navrhujeme vysokokvalitné výrobky, ktoré sú prispôsobené tak, aby spĺňali potreby zákazníka kdekoľvek na svete.

Čo hovoria o nás čísla

OBCHODNÝ OBRAT
565M
Ročný predaj spoločnosti Fagor Ederlan na svete.
Komponentov na svete
45M
1 vozidlo z 2 je vybavené našimi dielmi.
SVETOVÍ LÍDRI
4 hlavných technológiách na odlievanie hliníka a železa
POČET ZAMESTNANCOV
3,500
Združenie tvoria zo 72 % zamestnanci
ANGAŽOVANOSŤ V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
2,4M
Investované prostriedky po celom svete

Spolupráca v priemysle vďaka svojim ľuďom a obchodnej kultúre

Jadrom Skupiny Fagor Ederlan je spolupráca. Naše hodnoty, zásady a kultúra presahujú podnik. Náš model riadenia sa zameriava na ľudí, to, čo nás obklopuje a na to, na čom nám záleží: životné prostredie.

Patríme do Skupiny Mondragón Corporation a Fagor, zdieľame hodnoty, zásady a jednotný model.

Isabel Sagastiberri

"Fagor Ederlan mi umožnila rozvíjať sa po odbornej aj osobnej stránke. Vždy som bola ochotná zapájať sa, vyjadriť svoj názor a prispieť mojimi najlepšími nápadmi."

Isabel Sagastiberri
Vedúca strategického marketingu
Je členkou už 22 rokov
Juan Torres

"Toto združenie je nástroj tak na osobnú,ako aj spoločenskú transformáciu. V rámci neho som sa naučil vážiť si to, že môžem byť súčasťou projektu s pocitom spolupatričnosti, kultúry, regiónu a jazyka. Obdobie, počas ktorého som žil mimo Mexika, mi umožnilo zistiť, ako možno uľahčiť záujem miestnych ľudí o rozvoj a rast vďaka spolupráce, angažovanosti a zodpovednosti."

Juan Torres
Vedúci konštrukčného oddelenia
Je členom už 7 rokov
Nerea Egidazu

"Toto združenie je skupina ľudí, ktorí sa ako zamestnanci-vlastníci dobrovoľne zaväzujú dosahovať ekonomické, sociálne a kultúrne ciele. Toto združenie vlastnia jeho členovia a demokraticky je riadené nami všetkými."

Nerea Egidazu
Výskumníčka
Členom je po dobu 5 rokov
Imanol Ibarra

"Toto združenie je spoločnosť, v ktorej sa môžem vyjadrovať a realizovať sa tam, kde sa môj názor a práca cenia."

Imanol Ibarra
Prediktívnej údržby
Členom je po dobu 13 rokov v Fagor Electrodomésticos a 16 rokov v Fagor Ederlan.

Kvalita a skúsenosti slúžia automobilovému odvetviu

Automobilové odvetvie stále podporuje priemysel, stanovuje trendy, ktorým sa Fagor Ederlan rýchle prispôsobuje, aby svojich zákazníkov sprevádzala v každom rozhodujúcom štádiu. Naše odborné znalosti v celom hodnotovom reťazci podporujú tieto vlastnosti:

Celosvetovosť
16 výrobných závodov, ktoré sú rozptýlené vo všetkých 4 hlavných oblastiach trhu, nám umožňujú ponúkať rýchle a pohotové služby kdekoľvek na svete.
Odborník
Máme viac ako 50-ročné odborné skúsenosti v komplexných riešeniach pre aplikácie Chassis a Powertrain. Skúsenosti a odborné znalosti o tom, ako naše výrobky fungujú.
Novátor
Novátorstvo je hnacou silou nášho podniku, ktoré nám umožňuje spĺňať technologické výzvy odvetvia.
Humánnosť
Záväzok voči ľuďom. Fagor Ederlan má správnu radu, ktorá v skutočnom duchu spolupráce oprávňuje všetkých ľudí v rámci organizácie. Kultúra, procesy a ľudské zdroje.