Podporujeme našu kultúru

Sme hrdí na to, čo sme Pomáhame podporovať Baskickú kultúru a štandardizáciu baskického jazyka tak na pracoviskách, ako aj miestne.

Práca s baskickým jazykom a v prospech neho

Pre baskický jazyk, ktorý je najstarší v Európe, máme trvalý záväzok a snažíme sa zabezpečiť, aby sa tento jazyk mohol používať vo všetkých sociálnych a obchodných vzťahoch.

Podpora používania baskického jazyka je súčasťou nášho strategického plánu povzbudzovať jeho učenie a vytvárať príležitosti na jeho používanie.

Vedomosti

Poskytujeme zdroje na zabezpečenie toho, aby sa pracovníci-vlastníci mohli učiť baskický jazyk a zvyšovať si svoju úroveň.

Porozumenie je kľúčom k zabezpečeniu jeho šíreniu v rámci organizácie.

Presnosť

V pracovnom prostredí povzbudzujeme použivanie baskického jazyka dvoma spôsobmi:

  • Poskytovanie exkluzivity niektorým jazykovým funkciám.
  • Povzbudzovanie plánov na zlepšovanie na základe spoločnej zodpovednosti voči tomuto projektu.

Tí z nás, ktorí pracujú v Fagor Ederlan, sa vidia ako jeden z najlepších pomocníkov pre tento jazyk väčšiny.

Od slov k činom

130
študentov
35 v strediskách baskického 94 tried v Fagor Ederlan
109
pracovníkov
sa aktívne zúčastňuje vo výboroch na ďalšie používanie baskického jazyka.
277K
EUR
investovaných Každý rok

Osvedčenia

Baskická vláda udelila štyrom z našich výrobných závodov v Baskickom kraji strieborné osvedčenie BIKAIN, ktoré pripisuje priemernú úroveň štandardizácie týkajúcej sa prítomnosti, používania a riadenia baskického jazyka spoločnosťou Fagor Ederlan.

  • 2013 Ústredia Fagor Ederlan
  • 2014 Eskoriatza a Aretxabaleta Vstrekovanie hliníka pod vysokým tlakom
  • 2014 Edertek Technology Centre
  • 2016 Zlieváreň Eskoriatza
Bikain