Dokumentácia

Filtrovanie dokumentov
Filtrujte našu dokumentáciu podľa ktoréhokoľvek z nasledujúcich kritérií

Názov dokumentu rastlina rozloha akčné
Projekt SIEA Fagor Ederlan Slovensko prostredie
Projekt zníženie emisií Fagor Ederlan Slovensko prostredie
EINF 2019 Ústredie Právnických
Duálne vzdelávanie Ľudské zdroje
OHSAS 18001 Certifikát - Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Fagor Ederlan Slovensko prevencia
OHSAS 18001 Certifikát - Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Zlieváreň Železa Eskoriatza, Zlieváreň Železa Markulete, Zlieváreň Železa Uribarri, Zlieváreň Železa Usurbil, Markulete Hliníkové odliatky liate pod nízkym tlakom, Bergara Hliníkové odliatky liate pod nízkym tlakom, Markulete Obrábanie, Aretxabaleta Vstrekovanie roztaveného hliníka, Eskoriatza Vstrekovanie roztaveného hliníka prevencia
Política de predchádzania pracovným rizikám Ústredie prevencia
ISO 14001 Certifikát - Systém manažérstva prostredie Ústredie prostredie
ISO 14001 Certifikát - Systém manažérstva prostredie Markulete Hliníkové odliatky liate pod nízkym tlakom prostredie
ISO 14001 Certifikát - Systém manažérstva prostredie Markulete Obrábanie prostredie
ISO 14001 Certifikát - Systém manažérstva prostredie Aretxabaleta Vstrekovanie roztaveného hliníka prostredie
ISO 14001 Certifikát - Systém manažérstva prostredie Fagor Ederlan Slovensko prostredie
ISO 14001 Certifikát - Systém manažérstva prostredie Zlieváreň Železa Eskoriatza, Zlieváreň Železa Markulete, Eskoriatza Vstrekovanie roztaveného hliníka prostredie
ISO 14001 Certifikát - Systém manažérstva prostredie Zlieváreň Železa Uribarri prostredie
ISO 14001 Certifikát - Systém manažérstva prostredie Zlieváreň Železa Usurbil prostredie
ISO 14001 Certifikát - Systém manažérstva prostredie Fagor Ederlan Tafalla prostredie
ISO 14001 Certifikát - Systém manažérstva prostredie Fagor Ederlan Brasileira prostredie
Environmentálna licencia Fagor Ederlan Brasileira prostredie
Caracterización y clasificación de residuo sólido Fagor Ederlan Brasileira prostredie
Environmentálna politika Ústredie prostredie
Información sobre protección de datos Fagor Ederlan Tafalla Právnických
Aviso de privacidad Fagor Ederlan México Právnických
Kódex správania Ústredie Právnických
IATF 16949 Certifikát - Systém manažérstva kvality Fagor Ederlan Tafalla kvalita
IATF 16949 Certifikát - Systém manažérstva kvality Fagor Ederlan Brasileira kvalita
Nákupná politika Ústredie nakupovanie
IATF 16949 Certifikát - Systém manažérstva kvality Markulete Hliníkové odliatky liate pod nízkym tlakom kvalita
IATF 16949 Certifikát - Systém manažérstva kvality Bergara Hliníkové odliatky liate pod nízkym tlakom kvalita
IATF 16949 Certifikát - Systém manažérstva kvality Markulete Obrábanie kvalita
IATF 16949 Certifikát - Systém manažérstva kvality Fagor Ederlan Kunshan kvalita
IATF 16949 Certifikát - Systém manažérstva kvality Fagor Ederlan Slovensko kvalita
IATF 16949 Certifikát - Systém manažérstva kvality Zlieváreň Železa Eskoriatza, Zlieváreň Železa Markulete, Aretxabaleta Vstrekovanie roztaveného hliníka, Eskoriatza Vstrekovanie roztaveného hliníka kvalita
IATF 16949 Certifikát - Systém manažérstva kvality Zlieváreň Železa Uribarri kvalita
IATF 16949 Certifikát - Systém manažérstva kvality Zlieváreň Železa Usurbil kvalita
IATF 16949 Certifikát - Systém manažérstva kvality Fagor Ederlan México kvalita
ISO 9001 Certifikát - Systém manažérstva kvality Markulete Obrábanie kvalita
Politika kvality Ústredie kvalita