Zlieváreň Eskoriatza na odlievanie hliníka pod vysokým

Odborníci na vstrekovanie hliníka a obrábanie

Vstrekovanie hliníka pod vysokým tlakom na odlievanie vnútorných komponentov spaľovacích komôr a elektrických komponentov Powertrain. Toto je jedna zo 3 zlievární na vstrekovanie hliníka Fagor Ederlan na svete.

Inyección de Aluminio Alta presión Eskoriatza
Inyección de Aluminio Alta presión Eskoriatza
Inyección de Aluminio Alta presión Eskoriatza
Inyección de Aluminio Alta presión Eskoriatza
Inyección de Aluminio Alta presión Eskoriatza
 
 
 

Kontakt

Torrebaso Pasealekua, 7

C.P. 20540 Eskoriatza

Gipuzkoa (Baskický kraj) - EURÓPA

EURÓPA
Baskický kraj
EURÓPA
Baskický kraj

Výrobky

Automobilový priemysel

Technológia

  • Vstrekovanie hliníka pod vysokým tlakom (HPDC)
  • Obrábanie a montáž

Osvedčenia

ISO 14001
Osvedčenie, ktoré schvaľuje vedenie výrobného závodu pre oblasť environmentálneho manažmentu.
IATF 16949
Osvedčenie, ktoré schvaľuje kvalitu návrhu, vývoj a výrobu Chassis, Powertrain a konštrukčných prvkov pre automobilové odvetvie.
OHSAS 18001
Osvedčenie, ktoré zaručuje, že systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyhovuje špecifikovaným požiadavkám.