Detail udalosti / správy

< volver
null Fagor Ederlan, finalista ceny Daimler Supplier Award za rok 2018
Ederlan & Stratégia 2019/02/20

Fagor Ederlan, finalista ceny Daimler Supplier Award za rok 2018

Daimler Supplier Award - Foto de ganadores
  • Ceny, ktoré organizuje spoločnosť Daimler, oceňujú vynikajúcu kvalitu, ktorú dosahujú dodávateľa tejto nemeckej nadnárodnej spoločnosti
  • Spoločnosť Fagor Ederlan ju dosiahla v kategórii Partnerstvo.
  • Spoločnosť Daimler vyzdvihuje spoločnosť Fagor Ederlan ako odborníka v aplikáciách Chassis a Powertrain a ako jedného z kľúčových dodávateľov komponentov pre nápravy

Spoločnosť Fagor Ederlan bola finalistom ceny „Daimler Supplier Award za rok 2018“ v kategórii „Partnerstvo“. Tieto výročné ceny oceňujú vynikajúcu kvalitu, ktorú dosahujú dodávateľa spoločnosti Daimler v aspektoch, ako napríklad „partnerstvo“, „kvalita“ a „inovácia“.

Na tejto udalosti, ktorá sa konala dňa 20. Februára v Carl Benz Arena, Stuttgard, ústredie spoločnosti Daimler v Nemecku, sa zúčastnilo viac ako 450 medzinárodných spoločností, medzi ktorými nechýbalo ani Družstvo z Gipuzkoa. 

Spoločnosť Daimler odovzdala 10 cien v 3 hlavných kategóriách: Obstarávanie automobilov značky Mercedes-Benz a kvalita dodávateľa, Medzinárodné obstarávacie služby a Nákladné vozidlá a autobusy Daimler. Spoločnosť Fagor Ederlan dosiahla ocenenie v kategórii Partnerstvo spolu so špičkovými medzinárodnými spoločnosťami LEAR a Corning.

Spoločnosť Daimler vyzdvihla počas tejto slávnosti spoločnosť Fagor Ederlan ako odborníka v aplikáciách Chassis a Powertrain a ako jedného z kľúčových dodávateľov komponentov pre nápravy. Rovnako tiež poznamenala, že obrovské úsilie, rozsiahle znalosti a globálne zdroje spoločnosti Fagor Ederlan umožnili zabezpečiť úspešné spustenie projektu MFA2 pre modely tried A, B, CLA a CLB, ako aj elektrické verzie. 

Tento projekt, ktorý bol celosvetovo realizovaný vo výrobných závodoch v Baskicku, Mexiku a Číne, je rozhodujúci v najnovšom kroku medzinárodného vývoja Fagor Ederlan okrem jeho umiestnenia ako porovnávacieho dodávateľa medzi prémiovými značkami, ako napríklad Daimler a BMW, ktorí sú tiež zákazníkmi družstva. 

Títo účastníci boli okrem toho pri slávnostnom odovzdávania cien svedkami vízie podnikania spoločnosti Daimler v automobilovom priemysle a trhu, ako aj jej stratégií do budúcnosti. 

Túto slávnosť prezentoval Dieter Zetsche, predseda správnej rady Daimler AG a riaditeľ Mercedes-Benz Cars, a Wilko A. Stark, člen divíznej správnej rady Mercedes-Benz Cars pre obstarávanie a kvalitu dodávateľov. Wilko A. Stark poznamenal, že „Vo filmovom priemysle je to Oscar - pre nás je to ocenenie Daimler Supplier Award. Najvyššie ocenenie udelené za najlepší výkon.

Daimler - Fagor Ederlan: 20 rokov angažovanosti

Daimler a Fagor Ederlan pracovali spolu v silnom obchodnom vzťahu viac ako 20 rokov. Spoločnosť Daimler je so svojim obratom z predaja v hodnote 45 miliónov v roku 2018 jedným z najdôležitejších globálnych zákazníkov Družstva, ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že jej dodáva komponenty, ako napríklad liatinové a hliníkové otočné čapy kolies v Európe, Číne a Severnej Amerike. 

Na tejto slávnosti sa zúčastnili aj Javier Egurcegui, manažér trhu Skupiny Fagor Ederlan Group a Eduardo Fernández, vedúci technologického strediska Edertek Technology Centre, ktorí zdôraznili jej význam. „Spoločnosť Daimler je jedným z hlavných prvkov našej súčasnej a budúcej prognózy. Zákazník nepredstavuje len faktor podnikania, ale tiež spôsobilosť inovovania a vývoja ako ústredný bod pre náš vzťah. Pre spoločnosť Fagor Ederlan je toto ocenenie veľkou cťou, ktorá nás motivuje a vedie, aby sme aj naďalej prekonávali očakávania našich zákazníkov.

Fagor Ederlan začala rok 2019 s týmto vysoko ceneným uznaním po roku 2018, v ktorom dosiahla obrat z predaja v hodnote 660 miliónov eur a počas ktorého Družstvo posilnilo svoj projekt sociálneho podnikania a medzinárodnú projekciu s úrovňou akvizície na zabezpečenie portfólia pre nasledujúce 4 roky v oblasti ľahkých dodávkových vozidiel aj úžitkových automobilov, ktoré predstavujú kľúčové sektory rozvoja podnikania Skupiny.

Súvisiace správy a udalosti

Prostredie
Fagor Ederlan, záväzok k životnému prostrediu, zodpovedné používanie a sociálna integrácia.
>
Ederlan & Stratégia
Skupina Fagor Ederlan Group spolupracuje na revízii dokumentov BREF pre zlievarne
>